Προϊόντα – Υπηρεσίες

Επισκευές

Κλασικές Μηχανουργικές Εργασίες

Κατεργασίες Τόρνου

Και φρέζας σε CNC αλλά και συμβατικές εργαλειομηχανές

Κατασκευή Γραναζιών

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν περιορισμοί

Κατασκευή Αξόνων

Κατασκευή Βιομηχανικών Εξαρτημάτων

Σε οποιαδήποτε ποσότητα αλλά και σε μοναδιαία εξαρτήματα

Ζυγοσταθμίσεις

Αξόνων, φτερωτών κ.τ.λ

Μαρκούτσια

Κατασκευή ή Επισκευή Εξαρτήματος

Βάση σχεδίου ή δείγματος